Zorganizuj się na podstawie krzywej REFA

krzywa wydajności
Obiecałam, że będę dzielić się z Wami metodami związanymi ze skutecznym organizowaniem czasu. Jedną z nich jest poniżej opisana technika, którą nie każdy może stosować.


Czym jest Krzywa REFA?

Jedna z metod organizacji czasu dotyczy zastosowania tzw. krzywej wydajności REFA. Krzywa ta opisuje, jaki jest statystyczny, ale naturalny, rozkład wydajności i efektywności osobistej każdej osoby w ciągu dnia. Oczywiście Twój wykres może się różnić od standardu, w zależności od tego, czy jesteś nocnym markiem, czy rannym ptaszkiem. Niemniej jednak, w ciągu doby wszyscy posiadamy mniej lub bardziej sprecyzowane wahania energii, które podlegają z reguły podobnej oscylacji. To przedstawia krzywa wydajności psychofizycznej REFA (wg Komisji Badań nad Pracą). 

Co mówi o nas wykres wydajności?

Według badań statystycznych, u większości z nas szczyt wydajności lokuje się przed południem. Po południu natomiast spada ona znacząco. Późnym popołudniem znów mamy wzrost efektywności, ale już nie taki spektakularny. Następnie nasza energia spada w sposób ciągły, aby doprowadzić nas do snu około północy. Obrazuje to wykres wydajności pracy w czasie:
Krzywa REFA


W jaki sposób organizować czas wg krzywej REFA?

Metoda sprzyjająca skutecznej organizacji czasu oparta na krzywej REFA, polega na dostosowaniu swojego harmonogramu do określonego wyżej schematu czasowego. Należy zaplanować najtrudniejsze i najbardziej priorytetowe zadania na typowane okresy wzrostu efektywności i sprawdzić, czy faktycznie wykonywanie pracy jest wówczas bardziej skuteczne. 

Czy metoda ta zawsze jest skuteczna?

Oczywiście, powinniśmy pamiętać o cechach indywidualnych, dotyczących każdego z nas. Różnice, co do okresów wzrostu wydajności, mogą wynikać nawet ze sposobu odżywiania, aktywności fizycznej czy codziennych nawyków. Z tego powodu, metoda organizacji czasu na podstawie krzywej REFA, nie jest dla wszystkich, ale można na jej podstawie dostrzec pewne przesunięcia, przeprowadzić analizę własnych skłonności i dostosować dobę do własnych wzrostów energii. 

Spróbuj najpierw zaplanować zadania i zarządzać swoim czasem wg powyższego opisu, bardzo prawdopodobne jest, że statystyka ułatwi Ci organizację pracy. 

 
Grafiki należą do fabrykaslow.net


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz